Hjem / Boligene / Beliggenheten / Boligvelger / Prisliste / Dokumenter / Galleri / Kontakt

NÆRINGSLOKALER
i bygg B og C

4 flotte næringslokaler i Storebø Brygge
På gnr. 43 bnr. 898 i Austevoll kommune er det planlagt oppført bygg med boliger og næringsarealer over flere byggetrinn. Første byggetrinn, som består av tre bygg, blokk A, B og C, har nylig blitt igangsatt. Blokk B og C vil hver inneholde to næringsseksjoner i første etasje. De øvrige seksjonene vil være boligseksjoner. Byggene vil bli organisert i eierseksjonssameier. Som utgangspunkt vil det bli etablert ett sameie per byggetrinn.

Bygg B

B-1-1 / BRA 87,2 m² / Pris 1 628 600 NOK
B-1-2 / BRA 87,2 m² / Pris 1 628 600 NOK

Bygg C

C-1-1 / BRA 84,2 m² / Pris 1 587 800 NOK
C-1-2 / BRA 84,2 m² / Pris 1 587 800 NOK

 
Last ned dokumenter

Prospekt for næringslokalene

Plantegninger Bygg B

Plantegninger Bygg C